Hvad vil det sige at have et alkoholmisbrug?

Hvad vil det sige at have et alkoholmisbrug?

I Danmark er der hver evig eneste uge ca. 500.000, der drikker mere alkohol end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Omkring 140.000 af disse mennesker er alkoholikere. Men hvad vil det egentlig sige at have et alkoholmisbrug, og hvordan kommer man bedst muligt ud af det igen?

Alkohol er en afhængighed, der er ekstremt skadelig

Det virker uskyldigt, hvis man drikker lidt engang imellem. Det er dog meget relevant, at du altid holder øje med, om dit forbrug pludselig øges i forbindelse med personlige problemer eller lignende. Dette kan nemlig være tegn på, at du er på vej ud i et misbrug. Ifølge Behandlingscenter-stien.dk er alkohol et af de allermest skadelige rusmidler, der giver permanente skader på både kroppen og ens psykiske tilstand.

De fysiske skader, der kan opstå i forbindelse med alkohol, er nedsat leverfunktion, dårlig søvn, potensnedsættelse, forhøjet blodtryk, nedsat tarmfunktion, sukkersyge, diarré og lignende. Det er således en lang liste af forringet kropsfunktioner, du kan gå i møde, hvis du ender i et alkoholmisbrug.

Spot dit misbrug og kom ud af det

Alkoholisme karakteriseres ved, at du pludselig vægter alkoholindtaget vigtigere end andre aktiviteter, du tidligere værdsatte. Desuden har du også en stærk trang til indtagelse af alkohol. Hvis du kan svare ja til tre eller flere af nedenstående punkter, har du formentlig brug for hjælp.

  • Trangen til alkohol er stærk.
  • Du har svært ved at styre, hvor meget du indtager og nedsætte dit forbrug.
  • Du får abstinenser ved mangel på alkohol.
  • Du optrapper løbende dit forbrug for at få samme effekt som tidligere.
  • Du begynder langsomt at forsømme ting, der tidligere gjorde dig glad pga. alkohol.
  • Du fortsætter med at drikke alkohol til trods for, at din krop udviser tegn på skader.

Har du mistanke om, at du er på vej ud i et alkoholmisbrug, så kontakt https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/ til en uforpligtende snak, hvor du kan finde mere info og få hjælp. Der er ingen skam i at søge hjælp, da det er det, der gavner både dig og din familie mest.

 

Kom ud af dit alkoholmisbrug med alkoholbehandling

Kom ud af dit alkoholmisbrug med alkoholbehandling

Er du faldet i afhængighedens kløer, og har du brug for hjælp til at komme ud af dit alkoholmisbrug? Så bør du hurtigst muligt kontakte et misbrugscenter med henblik på professionel behandling

Hvori består en effektiv alkoholbehandling?

Hvis en misbrugsramt person skal ud af sin afhængighed for altid, kræver det, at der tages hånd om de underliggende problemer, som ligger til grund for misbruget. Det er ikke tilstrækkeligt at fjerne alkoholen fra den misbrugsramtes tilværelse. Ej heller bør skræmmetaktikker så som antabus behandling anvendes – især ikke når misbruget har nået et niveau, hvor den misbrugsramte er både fysisk og psykisk afhængig af alkohol. Antabus er et kemikalie, som – når det kommer i forbindelse med alkohol i det menneskelige fordøjelsessystem – fremkalder grumme sygdomslignende symptomer med rystelser og opkast.

Meningen med antabus er, at tanken om den forestående sygdom skal virke afskrækkende på den misbrugsramte, som således vil holde sig fra alkohol. Desværre er de abstinenser og den funktions nedsættelse, de fleste hardcore alkoholikere oplever ved fraværet af alkohol, værre end den sygdom, som fremkaldes af antabus. Og derfor vil en alkoholiker fortsat indtage alkohol, selv om han eller hun er på antabus kur – med svær og belastende sygdom til følge. En effektiv alkoholbehandling involverer en afgiftning og en afrusning, så kroppen så at sige kan blive nulstillet og genvinde et vist funktions niveau. Dernæst følger terapeutisk behandling, som adresserer den mentale og psykiske afhængighed, således at risikoen for tilbagefald minimeres.

Hos Behandlingscenter Stien kan du som alkoholiker få tilbudt et fem ugers behandlingsforløb. Du vil modtage individuel behandling, og deltage i gruppe terapi. Behandlingen udføres i samarbejde med særligt specialiserede sundhedsprofessionelle (læger, sygeplejersker, SoSu assistenter), terapeuter og misbrugskonsulenter, som selv har været igennem en alkoholbehandling. De terapeutiske metoder på Behandlingscenter Stien bygger på den anerkendte metode Minnesota modellen, og Behandlingscenter Stien har en utroligt høj succes rate, når det handler om blivende resultater af alkoholbehandling.

Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/ 

Når man trænger til alkoholbehandling

Mange spørger, hvordan man finder den bedste alkoholbehandling, hvor man blandt andet finder behandlingscenter Søby Park til at håndtere alkoholafhængighed, men den rette behandling kommer faktisk indefra.

Det vil sige, at det nævnte behandlingscenter bestemt leverer gode resultater, men at det i første og sidste ende kommer an på den ramte patient, om vedkommende er indstillet på at skulle gennemgå en alkoholbehandling – for det kan blive en livslang kamp.

At være afhængig af alkohol kan komme i flere former, perioder og mængder, men man er ikke sikret mod denne form for sygdom, hvilket det netop er.

Uvidende kan mene, at den ramte selv vælger at drikke, og det er til dels korrekt, men med så mange andre slags former for afhængighed, så giver det sig udslag i både psyken og kroppen, der vil have krav på sit foretrukne “stof”, hvilket kan være alkohol, når kroppen og psyken ikke føler og mærker, at depoterne bliver fyldt op.

Det kan føre til abstinenser, som den sygdomsramte på kort sigt kommer til livs ved at drikke videre.

Sygdommen rammer alt og alle, og noget forskning kan tyde på, at nogle mennesker mere end andre har anlæg for at have dette såkaldte afhængigheds-gen i sig, men uanset hvad, så kan man ikke føle sig sikker upåagtet af socialt lagt, alder og livsstil.

Man taler om “kvartalsdrankere” og “stormisbrugere”, og det siger noget om den danske drikkekultur, når man har så meget jargon, der centrerer sig omkring indtag af alkohol, hvor vi sjældent kan forestille os sociale sammenkomster, uden der er alkohol på bordet.

Pointen er, at nogle alkoholafhængige kan “time” deres branderter, så de til dels kan få en hverdag til at hænge sammen. Det kan handle om skyld over, at de ikke vil vise andre, at de er afhængige af alkohol, eller også er det generelt ilde set i den omgangskreds, de bevæger sig i.

Men alle alkoholramte, småt eller stort, fortjener den rette alkoholbehandling.