Få hjælp til alkoholisme eller medicinafhængighed på et misbrugscenter

Få hjælp til alkoholisme eller medicinafhængighed på et misbrugscenter

Alle mennesker kan risikere at ryge ud i et misbrug. Nogle mennesker er ganske rigtigt i højere grad disponeret for afhængighed end andre, men generelt gælder det, at alle kan komme ud i så ulykkelige omstændigheder, at et misbrug får bedre vækst betingelser end ellers. Misbrug og afhængighed kender ikke til social status økonomisk formåen eller uddannelses niveau. Og selve objektet eller substansen for misbruget er også temmelig arbitrær, og afhænger mest af alt af, hvad der er ved hånden.

En person, som har lidt af smertefuld diskusprolaps, gigt eller lignende medicin krævende sygdom er i farezonen for at udvikle en afhængighed – og et der af følgende misbrug – af receptpligtig medicin. Især de såkaldte opioider er i disse dage i vælten, men også andre former for smertestillende midler samt angst dæmpende og søvn inducerende medicin har afhængigheds skabende egenskaber.

Og så er der selvfølgelig alkohol – vores allesammens yndlings rusmiddel, som hører hjemme ved enhver festlig sammenkomst, hvilket gør det muligt for afhængigheden og misbruget at komme snigende som en tyv i natten – og som man ofte ikke opdager, førend det er for sent.

Kom ud af misbruget med professionel hjælp og støtte

Er du ramt af et misbrug – enten som alkoholiker, pillemisbruger eller måske pårørende til en misbrugsramt – er der til alt held hjælp at hente på et af de mange misbrugscentre i Danmark. På et Behandlingscenter Stein – et misbrugscenter med speciale inden for alkoholbehandling og behandling af pillemisbrug – kan du (og også din nærmeste familie) få den pleje og omsorg, som er nødvendig for at kunne komme på fode efter en afvænning.

Samtidig vil den misbrugsramte modtage kvalificeret og kompetent terapeutisk behandling med afsæt i Minnesota kuren, en veldokumenteret og evidensbaseret behandlingsform med gode og holdbare resultater.

Du kan læse mere om dette misbrugscenter på behandlingscenter-stien.dk

Afvænning med familien i fokus på anerkendt misbrugscenter

Afvænning med familien i fokus på anerkendt misbrugscenter

Når en familie rammes af misbrug, går det hårdt ud over samtlige medlemmer. Især børn er særligt udsatte for at opleve svigt og, på baggrund heraf, udvikle stærke traumer, som vil forfølge dem gennem deres opvækst og langt ind i deres voksne liv. Det er faktisk bevist, at børn af misbrugere – uanset om misbruget drejer sig om alkohol, medicin, hårde stoffer eller måske spil (ludomani) – ofte selv ender med at udvikle en afhængighed og et deraf følgende misbrug.

Sæt en stopper for den onde spiral – få hjælp i tide

Derfor er det rigtigt vigtigt, at du – såfremt din familie indeholder en misbruger – får hjælp til at komme misbruget og afhængigheden til livs, inden det er for sent. Et misbrug tærer nemlig ikke blot på den misbrugsramtes krop og sjæl – det kan være direkte ødelæggende for hele familien, og fører hvert år til, at tusindvis af ægteskaber – og dermed familier – går i opløsning.

Der er langt fra altid tale om en god og harmonisk skilsmisse, og en sådan livsændrende begivenhed kan meget vel ende med, at den misbrugsramte ryger endnu længere ud i sin afhængighed. Hvis du vil forhindre denne udvikling, er det således vigtigt, at du griber ind i tide, og får sat gang i et behandlingsforløb, som kan hele familiesammenholdet.

Misbrugsbehandling for hele familien på Behandlingscenter Stien

Du bør, inden du tjekker familien ind på et behandlingscenter eller misbrugscenter, sikre dig, at de metoder, der anvendes, for det første er veldokumenterede, og for det andet har en høj succesrate. En sådan metode er for eksempel Minnesota kuren, som anvendes på Behandlingscenter Stien. Udgangspunktet for en misbrugsbehandling på Behandlingscenter Stien er gennemgående holistisk – der fokuseres ikke ensidigt på misbruget, men på den misbrugsramtes hele livsverden, og derfor er familien inkluderet i et særligt familieforløb.

Du kan læse mere om behandling af afhængighed med familien i fokus på behandlingscenter-stien.dk